Symptomer på stress

Man kan have både fysiske, psykiske og adfærdsrelaterede symptomer på stress, og det er individuelt, hvordan man egentlig reagerer, når man er bliver ramt af stress.
Fysiske symptomer indebærer mave smerter, hovedpine, indre uro og vægttab, og de psykiske er typisk koncentrationsbesvær, glemsomhed, træthed, bekymring og ulyst.
Man kan opleve øget aggresivitet, irritabilitet, anspændthed, fraværen og generelt humørsvingninger. Derudover kan stress over længerevarende tid påvirke søvnen og give søvnproblemer, tankemylder, angst og angstanfald, og udvikle sig til en egentlig depression.

Hvad er stress?

Ordet ’stress’ kommer af latin og betyder “at stringere”. At stramme – eller snøre – til.
Det henviser til den situation, hvor en person føler sig trængt op i en krog, fordi omgivelserne presser på – det kan også være ens egne forventninger til sig selv, der kan stramme op indeni.

Stress er det, man kalder en belastningsreaktion. Hvis man forestiller sig psyken, éns følelsesliv og tanker, som et isbjerg, så er de ti procent, der rager over vandet stress symptomerne, mens alt det, der ligger nedenunder, udgør den egentlig stressbelastning. Dvs. det er presset fra de følelser og tanker, der ligger nedenunder, der er det egentlige problem. Alt dette skaber en reaktion i vores nervesystem som vi kalder stress.
Nedenunder de umiddelbare stresssymptomer, ligger derfor en række andre følelser og tanker, der udgør vores adfærdsmønster og måde at agere i livet og dagligdagen på. Det er alt dette der gør, at vi bliver stressede.

I min praksis, oplever jeg at stress har en direkte forbindelse med følelser af afmagt, frygt for hvad andre tænker, perfektionisme, svært ved at sætte grænser, vanskeligheder med at sige fra og sige nej (til bl.a. arbejdsopgaver), en grundlæggende usikkerhed, mm. At folk generelt, er kommet ud af kurs og væk fra at lytte til deres egne behov, og ikke formår at lytte til sig selv.