Hvad er Socialangst?

Hvis man lider af socialangst og socialfobi,  så oplever man ubehag eller angst for at være sammen med andre mennesker, eller være i større grupper.  Man føler sig utryg og angst ved at deltage i sociale lag, og det kan både være små og store begivenheder, familiemæssige sammenkomster, arbejdssituationer, møder med venner, ture i biografen og andre steder. Det kan også bare være angst ved at sidde ved siden af folk i bussen, stå i køen i Netto eller andre helt almindelige steder, hvor man interagerer med andre.

Hvorfor opstår angstlidenser?

Angstlidelser kommer ikke ud af det blå, det er ikke noget, vi er født med. Hos langt de fleste ses en sammenhæng mellem belastende begivenheder i éns fortid, og udvikling af social angst.

Man er måske vokset op under utrygge omstændigheder med en alkoholiseret eller psykisk syg forælder. Måske har man skullet tilpasse sig voldsomt, taget for meget ansvar for familiesituationen, for hvordan far og mor havde det, hvilket er meget angstskabende.

Opvækstsforholdene kan have været ustabile og utrygge, hvis der har været skænderier, skilsmisser eller mange uforudsigelige forhold. Hvis én af vores forældre har lidt af angst, kan vi have adopteret den adfærd, fordi vi netop har lært fra meget tidligt, at nogle situationer var utrygge. Hvis vi fx ser at vores mor er bange for edderkopper, lærer vi fra ganske tidligt, at edderkopper er farlige, og vi risikerer derfor også at få den angst.

Alvorlig socialangst kan medfører depression, fordi angst påvirker hele éns hverdag, udfoldelsesmuligheder, job- og partner situation. Derfor er behandling af socialangst vigtigt for at kunne få en dagligdag, der er til at holde ud.

Symptomer på angstlidelser

Angst er en sammensat lidelse og består altid af en række forskellige stærke og meget ubehagelige følelser. De klassiske er lavt selvværd, frygten for hvad de andre tænker om én, frygten for at de andre kan se, at man har angst, følelser af utilstrækkelighed, skam, flovhed, forkerthed, ensomhed, skyldfølelse, angsten for angsten.

Alle disse følelser tilsammen udgør angsttilstanden. Dertil kommer de fysiske reaktioner, hvoraf en forhøjet puls, koldsved, rødmen, eller angst for at rødme, kvalme og svimmelhed er nogle af de hyppigst forekommende. Har man social angst, lider man også ofte af skamfølelser. Man føler sig udstillet og eksponeret, gennemsigtig, føler ikke man kan skjule, hvordan man har det. Deri ligger der et stort tab af værdighed, og man føler sig pinlig berørt, bliver flov.