Angst

Angst er en sammensat lidelse, som indebærer en række forskellige fysiske reaktioner og psykiske følelser. Der findes forskellige angstlidelser, og alt efter hvilken angstform man lider af, kan symptomerne variere. Der er dog nogle klassiske symptomer, som går igen i alle angstlidelser: Fysisk ubehag, fra det milde til det meget voldsomme, angsttanker (de psykiske følelser), og angsten for angsten (også kaldet forventningsangst).

Netdoktor.dk skriver:
At hver femte dansker rammes på et eller andet tidspunkt i livet af angst, og de kalder angst for en folkesygdom.

Generaliseret angst

Generaliseret angst er også en sammensat lidelse, og det er typisk noget, man har lidt af hele sit liv. Fordi man er vokset op med lidelsen, er det meget få, der er blevet diagnosticeret med denne angstform. Man har vænnet sig til, at livet er sådan, og man tror, at andre også har det sådan.

Generaliseret angst består af anspændthed, uro, nervøsitet og en lang række psykiske følelser som mindreværd, angst for andre mennesker og for, hvad de tænker om én, angsten for at blive vurderet, skyldfølelse, skam, ensomhed, forkerthed mm.

Fælles for alle angstlidelser er, at det ikke er tilstande, der kommer af sig selv. Det er noget, man udvikler på baggrund af noget andet. Eksempler på dette kan være noget i éns fortid, overmedicinering, eller en lang periode med vedvarende stress.

Er der hjælp at hente i forbindelse med angst?

Absolut JA. Vi mennesker har så mange ting vi skal rumme i livet, og vores egne følelser er dét der kommer først i den forbindelse.
Min oplevelse er at angst meget vel kan være oplevelser vi har haft på et tidspunkt i livet, som kan have efterladt os med et trauma. Nogen gange kan det være sket helt tilbage i barndommen, og det har skabt et split i os, “sat os ved siden af os selv” og lukket ned for livskraften, vi kan have været i en form for en overlevelse, som er noget vi er vokset med, og på et tidspunkt kan vi ikke rumme det mere, og angsten kommer.

Når vi arbejder med energien i vores krop og psyke, så er der rig mulighed for at skabe balance og ro forholdsvis hurtigt, så overskuddet og håbet kan komme. Angst kan føltes som en overskyggende fjende der dominere alle aspekter af livet, det er meget almindeligt, at en så tung følelse ret hurtigt kan ændre sig, så du kan begynde at se lyset i livet og mærke de positive muligheder.